Зв’язок

Про заклад

              Проект «Цифрова грамотність» є соціально-значущим, він сприяє підвищенню мотивації до отримання нових знань та вмінь у сфері цифрової грамотності всіх учасників проекту – від вихованців МАУБ до людей похилого віку, розвитку їх інформаційно-цифрової компетентності, таким чином стимулює учасників проекту на навчання впродовж всього життя. У проекті взяли участь 25 дорослих (батьків та бабусь), 25 вихованців двох груп гуртка «Основи наукових досліджень», 5 вихованців «тьюторів» з груп «Веб-програмування» та один педагог.
               Так, завдяки участі у даному проекті, дві людини (бабусі) взагалі вперше приторкнулися до комп’ютера та смартфона, значна кількість батьків запропонувала відкрити особисто для них короткострокові курси по опануванню цифровою грамотністю, бо не бажають відставати від дітей у цей сфері. Всім учасникам проекту сподобалося ідея, хід реалізації та отримані результати. Основними труднощами учасники проекту відмітили, по-перше, технічні складові (наявність та швидкість Інтернету на пристроях на заняттях вдома), по-друге – психологічний бар’єр початку занять, невпевненість у власні сили. Жоден учасник не відмовився брати участь у проекті, але з поважних причин кілька пар учасників не змогли взяти участь у підсумкових заходах – «Дні Бабусь» та «Дні батьків». Всі батьки, бабусі та дідусь висловили бажання продовжувати проект.

Ви можете нас знайти за цією адресою

МАЛА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ – це структурний підрозділ ПНЗ “КРЦМтаШ”, який надає додаткову освіту школярам та молоді у галузях економіки та бізнесу, інформаційних технологій, дизайну. МАУБ працює у системі МАН України, проводить науково-дослідницьку діяльність.

Отже, завдяки поставленій меті та реалізованих завдань проекту, у структурному підрозділі МАУБ ПНЗ «КРЦМтаШ» створена освітня система підвищення рівня цифрової грамотності різних верст населення від учнів 5-6 класів до людей похилого віку, яка дозволяє зблизити молоде та старше покоління, через дітей надавати навички елементарної роботи в он-лайн режимі на різних пристроях (комп’ютерах, смартфонах, планшетах) бабусям, дідусям та батькам, що є сьогодні дуже актуальним питанням відповідно до Концепції Нової української школи.